Ideał inwestycyjny | zab. mieszkaniowo-usługowa

lokalizacja: Kamyk, Szkolna

590 000 PLN

75 PLN / m2

Opis nieruchomości

Zabudowa mieszkaniowo-usługowa | MPZP | przy drodze wojewódzkiej

Zapraszam do zapoznania się z ofertą gruntu idealnego pod inwestycję. Można na nim wybudować kameralne osiedle domów jednorodzinnych, jak również nieuciążliwy budynek pod działalność gospodarczą. Obszar łączny to 7841 m2 w tym:
ok. 1585 m2 to V klasa gruntu
ok. 6256 m2 to IVb klasa gruntu

Wymiary:


 • szerokość od frontu 52 m

 • szerokość od tyłu ok. 49 m

 • długość 138 m
  kształt niemalże regularnego prostokąta


Dostępne uzbrojenie w drodze:


 • wodociąg

 • kanalizacja sanitarna

 • energia elektryczna

 • linia telefoniczna


Dojazd:


 • droga wojewódzka 491

 • z tyłu: droga wewnętrzna


Lokalizacja i sąsiedztwo:


 • Kamyk, ul. Szkolna

 • 100 m od sklepu Wafelek

 • 200 m od Szkoły Podstawowej i boiska, przystanku autobusowego

 • 400 m od centrum wsi

 • ponadto w większości teren niezabudowany, dopiero rozpoczynający nowe inwestycje mieszkaniowe

 • 18 min. od centrum Częstochowy


Teren objęty MPZP z symbolem 2MN/U.
1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa usługowa, w tym usługi rzemieślniczo-wytwórcze.
2. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa usługowa mogą być realizowane łącznie lub samodzielnie, w ramach jednej działki budowlanej.
3. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się:
1) wielkość dopuszczalnej powierzchni zabudowy - 40% powierzchni działki budowlanej; 2) powierzchnię terenu biologicznie czynnego nie mniejszą niż:
c) 50% powierzchni działki budowlanej dla zabudowy mieszkaniowej,
d) 30% powierzchni działki budowlanej dla zabudowy usługowej,
e) 40% powierzchni działki budowlanej dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej w przypadku realizacji obu funkcji w ramach jednej działki budowlanej;
3) wskaźnik intensywności zabudowy - nie mniejszy niż 0,03 i nie większy niż 0,8;
4) liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 13, przy czym dopuszcza się ich realizację w formie placów postojowych, garaży wbudowanych w bryły budynków lub garaży wolnostojących.
4. W zakresie kształtowania zabudowy, z zastrzeżeniem ust. 6, ustala się:
1) kształtowanie zabudowy usługowej w samodzielnych budynkach lub jako mieszkalne;
2) nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne; 3) wysokość zabudowy nie większą niż:
a) 10 m dla budynków mieszkaniowych i mieszkaniowych z usługami, b) 12 m dla budynków usługowych,
c) 12 m dla pozostałych obiektów budowlanych;
4) dachy płaskie lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci do 45°;
wbudowanych w budynki
5) dla dachów stromych obowiązek stosowania stonowanej kolorystyki: odcienie brązu, czerwieni, grafitu lub szarości.
5. Dopuszcza się:
1)lokalizację placów postojowych, dojazdów wewnętrznych, ciągów pieszych, zieleni, infrastruktury technicznej i zabudowy towarzyszącej: garaży i zabudowy gospodarczej;
2) lokalizację wiat o powierzchni nie większej niż 25 m2 i wysokości nie większej niż 5 m. 6. W zakresie kształtowania zabudowy gospodarczej i garaży ustala się:
1) wysokość zabudowy nie większą niż 6 m;
2) nie więcej niż 1 kondygnację nadziemną;
3)sumę powierzchni zabudowy budynków gospodarczych i garaży nie większą niż 30% dopuszczalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej;
4) dachy płaskie lub o kącie nachylenia głównych połaci do 45°;
5) stosowanie materiałów i kolorystyki dachów i elewacji jak dla zabudowy mieszkaniowej w ramach jednej działki budowlanej.
7. Ustala się powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych nie mniejszą niż 1200 m2.
8. W zakresie komunikacji ustala się obsługę komunikacyjną z przyległych dróg publicznych oraz poprzez dojazdy wewnętrzne.

Bezpłatna opieka doradcy kredytowego i ubezpieczeniowego.

Zapraszam serdecznie do kontaktu.
Paulina Jaksender-Kordala
KN Premium
606 429 392

Film o nieruchomości

Kontakt do opiekuna:

KN Premium

Paulina Jaksender-Kordala
Nieprawidłowy adres E-mail
Mapa

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.